Διαπασων

«Διαπασών»

Ορείχαλκος, αλουμίνιο, μάρμαρο
28cm x 9cm
2005