Αλαφροπατηματα

«Αλαφροπατήματα»

Ορείχαλκος, μάρμαρο
24cm x 8cm
1979