Πεταγμα (μεγαλο)

«Πέταγμα» (μεγάλο)

Ορείχαλκος, μάρμαρο
2cm x 17cm
1992